Domain Name Pricing

Transfer your domain Rooweb and start benefiting from our great prices. Find out more.

Find a domain name with our easy search. Enjoy the best prices and choose from hundreds of domains.

Domain NameRegistration priceMinimum yearsMaximum yearsID protectionDNSSEC
comAU$24.25110YesYes
netAU$28.50110YesYes
orgAU$26.75110YesYes
infoAU$41.50110YesYes
bizAU$33.75110YesYes
mobiAU$50.00110YesYes
tvAU$56.25110YesYes
meAU$34.00110YesYes
nameAU$21.00110YesYes
pwAU$36.75110YesYes
coAU$54.0015YesYes
xxxAU$153.00110NoYes
com.auAU$16.5015NoNo
net.auAU$16.5015NoNo
asn.auAU$16.5015NoNo
org.auAU$16.5015NoNo
id.auAU$16.5015NoNo
soAU$104.50110YesNo
laAU$55.50110YesYes
imAU$104.0011NoNo
ccAU$45.75110YesYes
twAU$36.75110YesYes
co.ukAU$16.75110NoYes
me.ukAU$16.75110NoYes
org.ukAU$16.75110NoYes
fmAU$172.25110YesYes
co.nzAU$30.00110NoYes
usAU$19.00110NoYes
asiaAU$27.00110YesNo
msAU$104.00110YesNo
ioAU$94.25110YesYes
ukAU$16.75110NoYes
agAU$152.25110YesYes
lcAU$42.25110YesYes
mnAU$75.00110YesYes
scAU$162.00110YesYes
vcAU$55.50110YesYes
stAU$56.75110YesNo
acAU$79.75110YesYes
shAU$79.75110YesYes
geek.nzAU$30.00110NoYes
net.nzAU$30.00110NoYes
org.nzAU$30.00110NoYes
school.nzAU$30.00110NoYes
nzAU$30.00110NoYes
net.ukAU$16.75110NoYes
wsAU$45.75110YesYes
cxAU$152.2515YesYes
gyAU$55.5014YesYes
vgAU$56.25110YesYes
gdAU$56.25110YesYes
foAU$93.75110YesYes
vuAU$104.50110YesYes
ac.nzAU$30.00110NoYes
auAU$16.5015NoYes
buildAU$104.50110YesYes
menuAU$56.25110YesYes
luxuryAU$56.25110YesYes
actorAU$63.75110YesYes
consultingAU$65.75110YesYes
danceAU$42.50110YesYes
democratAU$52.25110YesYes
engineerAU$56.25110YesYes
futbolAU$25.00110YesYes
hausAU$49.25110YesYes
immobilienAU$49.25110YesYes
kaufenAU$52.25110YesYes
modaAU$49.25110YesYes
ninjaAU$48.25110YesYes
pubAU$56.25110YesYes
reviewsAU$85.25110YesYes
rocksAU$32.75110YesYes
socialAU$56.25110YesYes
attorneyAU$85.25110YesYes
degreeAU$69.50110YesYes
dentistAU$85.25110YesYes
givesAU$49.25110YesYes
lawyerAU$85.25110YesYes
marketAU$62.00110YesYes
mortgageAU$85.25110YesYes
rehabAU$56.25110YesYes
softwareAU$56.25110YesYes
vetAU$59.75110YesYes
tattooAU$65.75110YesYes
sexyAU$11.00110YesYes
linkAU$21.00110YesYes
giftAU$33.50110YesYes
guitarsAU$201.25110YesYes
picsAU$46.50110YesYes
photoAU$46.50110YesYes
christmasAU$104.50110YesYes
hiphopAU$46.50110YesYes
blackfridayAU$201.25110YesYes
audioAU$201.25110YesYes
juegosAU$588.50110YesYes
clickAU$25.00110YesYes
hostingAU$588.50110YesYes
propertyAU$201.25110YesYes
venturesAU$81.25110YesYes
singlesAU$52.25110YesYes
bikeAU$56.25110YesYes
holdingsAU$88.75110YesYes
plumbingAU$81.25110YesYes
guruAU$59.75110YesYes
clothingAU$52.25110YesYes
cameraAU$85.25110YesYes
equipmentAU$38.50110YesYes
estateAU$56.25110YesYes
galleryAU$40.50110YesYes
graphicsAU$40.50110YesYes
lightingAU$40.50110YesYes
photographyAU$52.25110YesYes
contractorsAU$52.25110YesYes
landAU$56.25110YesYes
technologyAU$46.50110YesYes
constructionAU$56.25110YesYes
directoryAU$40.50110YesYes
kitchenAU$87.00110YesYes
todayAU$42.50110YesYes
diamondsAU$81.25110YesYes
enterprisesAU$56.25110YesYes
tipsAU$48.25110YesYes
voyageAU$81.25110YesYes
shoesAU$87.00110YesYes
careersAU$96.75110YesYes
photosAU$40.50110YesYes
recipesAU$88.75110YesYes
limoAU$81.25110YesYes
domainsAU$62.00110YesYes
cabAU$49.25110YesYes
companyAU$27.00110YesYes
computerAU$56.25110YesYes
centerAU$40.50110YesYes
systemsAU$48.25110YesYes
academyAU$56.25110YesYes
managementAU$38.50110YesYes
trainingAU$56.25110YesYes
solutionsAU$46.50110YesYes
supportAU$42.50110YesYes
buildersAU$56.25110YesYes
emailAU$44.25110YesYes
educationAU$49.25110YesYes
instituteAU$42.50110YesYes
repairAU$56.25110YesYes
campAU$81.25110YesYes
glassAU$87.00110YesYes
solarAU$85.25110YesYes
coffeeAU$56.25110YesYes
internationalAU$46.50110YesYes
houseAU$62.00110YesYes
floristAU$52.25110YesYes
holidayAU$87.00110YesYes
marketingAU$62.00110YesYes
viajesAU$75.50110YesYes
farmAU$56.25110YesYes
codesAU$88.75110YesYes
cheapAU$52.25110YesYes
zoneAU$56.25110YesYes
agencyAU$42.50110YesYes
bargainsAU$52.25110YesYes
boutiqueAU$52.25110YesYes
coolAU$56.25110YesYes
watchAU$62.00110YesYes
worksAU$56.25110YesYes
expertAU$88.75110YesYes
foundationAU$49.25110YesYes
exposedAU$34.75110YesYes
villasAU$76.50110YesYes
flightsAU$81.25110YesYes
rentalsAU$56.25110YesYes
cruisesAU$81.25110YesYes
vacationsAU$56.25110YesYes
condosAU$81.25110YesYes
propertiesAU$56.25110YesYes
maisonAU$81.25110YesYes
tiendaAU$87.00110YesYes
datingAU$88.75110YesYes
eventsAU$56.25110YesYes
partnersAU$96.75110YesYes
productionsAU$56.25110YesYes
communityAU$56.25110YesYes
cateringAU$56.25110YesYes
cardsAU$56.25110YesYes
cleaningAU$88.75110YesYes
toolsAU$52.25110YesYes
industriesAU$62.00110YesYes
partsAU$56.25110YesYes
suppliesAU$38.50110YesYes
supplyAU$38.50110YesYes
reportAU$38.50110YesYes
visionAU$56.25110YesYes
fishAU$62.00110YesYes
servicesAU$56.25110YesYes
capitalAU$96.75110YesYes
engineeringAU$88.75110YesYes
exchangeAU$56.25110YesYes
gripeAU$49.25110YesYes
associatesAU$58.00110YesYes
leaseAU$81.25110YesYes
mediaAU$62.00110YesYes
picturesAU$25.00110YesYes
reisenAU$34.75110YesYes
toysAU$87.00110YesYes
universityAU$85.25110YesYes
townAU$52.25110YesYes
wtfAU$52.25110YesYes
failAU$56.25110YesYes
financialAU$81.25110YesYes
limitedAU$52.25110YesYes
careAU$59.75110YesYes
clinicAU$88.75110YesYes
surgeryAU$76.50110YesYes
dentalAU$94.75110YesYes
taxAU$96.75110YesYes
cashAU$52.25110YesYes
fundAU$88.75110YesYes
investmentsAU$162.50110YesYes
furnitureAU$162.50110YesYes
discountAU$49.25110YesYes
fitnessAU$56.25110YesYes
schuleAU$38.50110YesYes
gratisAU$34.75110YesYes
claimsAU$96.75110YesYes
creditAU$153.00110YesYes
creditcardAU$249.75110YesYes
digitalAU$59.75110YesYes
accountantsAU$153.00110YesYes
financeAU$87.00110YesYes
insureAU$87.00110YesYes
loansAU$153.00110YesYes
lifeAU$54.00110YesYes
guideAU$56.25110YesYes
churchAU$62.00110YesYes
barAU$104.50110YesYes
inkAU$44.25110YesYes
restAU$56.25110YesYes
wikiAU$44.25110YesYes
xyzAU$27.00110YesYes
globalAU$120.00110YesYes
blueAU$36.75110YesYes
buzzAU$56.25110YesNo
unoAU$46.50110YesNo
kiwiAU$39.25110YesNo
websiteAU$46.50110YesYes
hostAU$133.50110YesYes
pressAU$102.50110YesYes
directAU$56.25110YesYes
placeAU$34.75110YesYes
dealsAU$56.25110YesYes
republicanAU$56.25110YesYes
melbourneAU$67.00110YesYes
cityAU$40.50110YesYes
cookingAU$46.50110YesYes
countryAU$10.00110YesYes
fishingAU$46.50110YesYes
horseAU$46.50110YesYes
rodeoAU$17.50110YesYes
vodkaAU$46.50110YesYes
beerAU$46.50110YesYes
surfAU$46.50110YesYes
healthcareAU$96.75110YesYes
giftsAU$52.25110YesYes
restaurantAU$87.00110YesYes
sarlAU$49.25110YesYes
helpAU$46.50110YesYes
dietAU$201.25110YesYes
clubAU$29.00110YesNo
networkAU$49.25110YesYes
businessAU$25.00110YesYes
immoAU$49.25110YesYes
pizzaAU$88.75110YesYes
auctionAU$52.25110YesYes
worldAU$56.25110YesYes
forsaleAU$52.25110YesYes
spaceAU$46.50110YesYes
ripAU$36.75110YesYes
bandAU$46.50110YesYes
sydneyAU$67.00110YesYes
energyAU$153.00110YesYes
deliveryAU$81.25110YesYes
casaAU$19.25110YesYes
workAU$19.25110YesYes
yogaAU$46.50110YesYes
coachAU$88.75110YesYes
memorialAU$76.50110YesYes
legalAU$94.75110YesYes
moneyAU$56.25110YesYes
flowersAU$201.25110YesYes
fashionAU$46.50110YesYes
fitAU$46.50110YesYes
gardenAU$46.50110YesYes
weddingAU$46.50110YesYes
videoAU$56.25110YesYes
saleAU$56.25110YesYes
howAU$46.50110YesYes
kimAU$36.75110YesYes
pinkAU$36.75110YesYes
redAU$36.75110YesYes
shikshaAU$33.25110YesYes
organicAU$114.25110YesYes
greenAU$109.25110YesYes
voteAU$124.00110NoYes
votoAU$112.00110NoYes
blackAU$90.00110YesYes
lgbtAU$91.00110YesYes
pokerAU$90.00110YesYes
chatAU$56.25110YesYes
styleAU$56.25110YesYes
tennisAU$91.00110YesYes
teamAU$52.25110YesYes
showAU$62.00110YesYes
jewelryAU$88.75110YesYes
tiresAU$143.25110YesYes
apartmentsAU$85.25110YesYes
schoolAU$56.25110YesYes
footballAU$40.50110YesYes
oneAU$32.75110YesNo
casinoAU$220.75110YesYes
toursAU$87.00110YesYes
goldAU$153.00110YesYes
plusAU$56.25110YesYes
golfAU$88.75110YesYes
cafeAU$62.00110YesYes
expressAU$56.25110YesYes
lolAU$46.50110YesYes
newsAU$48.25110YesYes
oooAU$46.50110YesYes
designAU$75.50110YesYes
techAU$85.25110YesYes
loveAU$46.50110YesYes
siteAU$56.25110YesYes
adultAU$153.00110NoYes
pornAU$153.00110NoYes
irishAU$34.75110NoYes
coursesAU$61.00110YesYes
studyAU$50.00110YesYes
collegeAU$94.75110YesYes
fansAU$104.50110YesYes
ticketsAU$685.25110YesYes
rentAU$94.75110YesYes
dogAU$87.00110YesYes
theaterAU$87.00110YesYes
taxiAU$88.75110YesYes
hockeyAU$81.25110YesYes
runAU$40.50110YesYes
filmAU$135.50110YesYes
topAU$22.00110YesYes
cricketAU$46.50110YesYes
sucksAU$392.75110YesYes
tradeAU$46.50110YesYes
webcamAU$46.50110YesYes
partyAU$46.50110YesYes
scienceAU$46.50110YesYes
faithAU$46.50110YesYes
dateAU$46.50110YesYes
reviewAU$46.50110YesYes
loanAU$46.50110YesYes
winAU$46.50110YesYes
racingAU$46.50110YesYes
accountantAU$46.50110YesYes
downloadAU$46.50110YesYes
menAU$46.50110YesYes
soccerAU$38.50110YesYes
fyiAU$36.75110YesYes
movieAU$424.00110YesYes
couponsAU$81.25110YesYes
wineAU$81.25110YesYes
vinAU$87.00110YesYes
sexAU$153.00110NoNo
cloudAU$36.75110YesYes
nrwAU$64.25110YesYes
miamiAU$46.50110YesYes
liveAU$48.25110YesYes
studioAU$54.00110YesYes
familyAU$52.25110YesYes
carsAU$10.00110YesYes
carAU$10.00110YesYes
autoAU$10.00110YesYes
onlineAU$56.25110YesYes
momAU$56.25110YesYes
betAU$40.50110YesYes
petAU$38.50110YesYes
promoAU$38.50110YesYes
bidAU$46.50110YesYes
physioAU$135.50110YesYes
soyAU$42.50110YesYes
streamAU$46.50110YesYes
babyAU$104.50110NoYes
ecoAU$114.25110NoYes
earthAU$36.75110YesYes
tubeAU$46.50110YesYes
protectionAU$10.00110YesYes
realtyAU$549.75110YesYes
securityAU$10.00110YesYes
storeAU$85.25110YesYes
theatreAU$975.75110YesYes
artAU$30.75110YesYes
funAU$56.25110YesYes
observerAU$25.00110YesYes
bingoAU$81.25110YesYes
groupAU$34.75110YesYes
ltdAU$44.25110YesYes
salonAU$87.00110YesYes
shoppingAU$52.25110YesYes
reiseAU$135.50110YesYes
jetztAU$34.75110YesYes
hospitalAU$87.00110YesYes
doctorAU$162.50110YesYes
gameAU$588.50110YesYes
hivAU$354.00110YesYes
storageAU$975.75110YesYes
telAU$25.00110YesYes
blogAU$46.50110YesYes
boatsAU$27.00110YesNo
appAU$30.75110YesYes
devAU$27.00110YesYes
llcAU$56.25110YesYes
gamesAU$46.50110YesYes
proAU$41.50110YesYes
icuAU$25.00110YesYes
armyAU$56.25110YesYes
navyAU$49.25110YesYes
airforceAU$56.25110YesYes
shopAU$54.00110YesYes
charityAU$49.25110YesYes
pageAU$23.25110YesYes
yachtsAU$27.00110YesNo
travelAU$191.75110YesYes
ceoAU$143.25110YesYes
bestAU$143.25110YesYes
museumAU$79.75110YesYes
motorcyclesAU$27.00110YesNo
bibleAU$83.00110YesYes
realestateAU$139.25110YesYes
fanAU$75.50110YesYes
luxeAU$30.75110YesYes
vipAU$29.00110YesYes
istAU$30.75110YesNo
istanbulAU$36.75110YesNo
desiAU$30.75110YesYes
moeAU$30.75110YesYes
osakaAU$56.25110YesYes
saarlandAU$44.75110YesYes
camAU$21.00110YesYes
jobsAU$191.75110YesYes
homesAU$27.00110YesYes
monsterAU$27.00110YesYes
bayernAU$52.75110YesYes
skiAU$87.00110YesYes
mbaAU$56.25110YesYes
gmbhAU$56.25110YesYes
autosAU$27.00110YesYes
compareAU$46.50110YesYes
selectAU$46.50110YesYes
cyouAU$25.00110YesYes
gayAU$56.25110YesYes
parisAU$67.25110YesYes
beautyAU$27.00110YesYes
hairAU$27.00110YesYes
skinAU$27.00110YesYes
makeupAU$27.00110YesYes
questAU$27.00110YesYes
healthAU$104.50110YesYes
dayAU$23.25110YesYes
spaAU$46.50110YesYes
londonAU$56.25110YesYes
bioAU$109.25110YesYes
glAU$62.75110YesYes
bondAU$25.00110YesYes
cfdAU$25.00110YesYes
dealerAU$10.00110YesYes
feedbackAU$588.50110YesYes
forumAU$65.75110YesYes
incAU$10.00110YesYes
latAU$46.50110YesYes
qponAU$46.25110YesYes
sbsAU$25.00110YesYes
givingAU$49.25110YesYes
fooAU$27.00110YesYes
zipAU$27.00110YesYes
movAU$27.00110YesYes
nexusAU$27.00110YesYes
dadAU$27.00110YesYes
phdAU$46.50110YesYes
profAU$46.50110YesYes
esqAU$46.50110YesYes
booAU$23.25110YesYes
rsvpAU$23.25110YesYes
archiAU$124.00110YesYes
brokerAU$50.00110YesYes
marketsAU$29.00110YesYes
tradingAU$32.75110YesYes
contactAU$25.00110YesYes
forexAU$65.75110YesYes
lottoAU$9.00110YesYes
memeAU$27.00110YesYes
ingAU$27.00110YesYes

Register a new domain

Are you currently on the lookout for a fresh and impactful domain name or perhaps exploring the prospect of securing a more advantageous deal? Look no further than Rooweb. We provide an extensive array of options tailored to meet your specific needs, all at highly competitive prices.

Transfer a domain name to Rooweb

Experience the seamless process of transferring your domain to Rooweb! Our user-friendly approach ensures that the transition is not only straightforward but also hassle-free. Trust us to make the transfer process smooth and efficient, allowing you to enjoy the benefits of our services without any complications. Simply provide your details on our Domain Transfer page.

© Rooweb 2024

Website by Mathew Callaghan